IVIRTUAL.CZ
3d scan, pasportizace, video

Co je to pasportizace, kdy potřebuji pasport stavby

Pasport stavby, často nazývaný i popis stavby, představuje zjednodušenou dokumentaci,
která se liší od klasické projektové dokumentace.Na rozdíl od té se nevztahuje k novým stavbám,
ale k již existujícím, u nichž není k dispozici projektová dokumentace.

Dnešní doba si vyžaduje celou řadu dokumentů spojených se stavbou nemovitosti.
Při stavbě je obvykle nutné získat ohlášení stavby nebo stavební povolení.
Avšak kdy je potřeba pasport stavby? 

Zjednodušená dokumentace stavby prezentuje reálný stav již postavené nemovitosti. Je vytvářena v případě, kdy není dostupná původní projektová dokumentace k dané stavbě. Pasport stavby je tak alternativou, která ji nahrazuje. K jeho vypracování dochází také v situacích, kdy existující projektová dokumentace není kompletní nebo dostatečně aktuální. 

Kdy je pasport stavby nezbytný

  • během rekonstrukce nemovitosti
  • při provedení nástaveb nebo přístaveb
  • při prodeji nemovitosti
  • v případě potřeby vyhotovení štítku obálky budovy
  • v případě potřeby vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy
  • pokud po digitalizaci neodpovídají údaje v katastru a je třeba nesrovnalosti opravit

Jak získám pasport stavby, Obsah pasportu stavby

Na základě získaných informací z 3D skenu. Podobně jako u projektové dokumentace není nutné kontaktovat projektanta.  

Standardně existuje jak papírová, tak digitální verze pasportu, která zahrnuje potřebné výkresy charakterizující budovu, technické a průvodní zprávy s veškerými důležitými informacemi a popisem užívání všech prostor a místností. Součástí jsou i zjednodušené náčrty stavby a výkresová dokumentace, zahrnující půdorysy všech podlaží, řezy a pohledy. Konkrétní detaily se mohou lišit v závislosti na typu, účelu a využití dané stavby. Rozsah pasportu se obvykle pohybuje od jednoduchých zpracování až po dokumenty přibližující se projektové dokumentaci.

Architekti, projektanti

BIM data
MatterPak
Pasportizace nemovitostí
Projektová dokumentace
3D sken exteriérů
Zákres nemovitosti
Matterport E57

Realitní kanceláře

3D virtuální prohlídky
Promo video
Letecké fotografie
Vizualizace
2D/3D půdorys
Matterport Axis
Ceník

Investoři,správci nemovitostí

Komerční nemovitosti
Rezidenční nemovitosti
Správa nemovitostí
Restaurace, hotely
Školy, kanceláře
Nemocnice

Veřejný prostor

Parky, naučné stezky
Showroomy

Památky
Galerie
Náměstí
Koupaliště

Kontakt

Čurilla Petr

IČO: 08898537

e-mail: curilla@ivirtual.cz
telefon: +420 724 800 484

Najdete nás v Jihlavě, Brně, Ostravě, Praze a také v Hradci Králové.

© MPgroup 2023